Terug

Opbrengsten van outreachend toeleiden, een onderzoek naar het Wijkbanenplan in Den Haag

Publicatienummer: 17099
Publicatiedatum: april 2020

Het activeren en toeleiden naar school of werk van jongeren staat de laatste jaren nadrukkelijk in de aandacht. Maar jongeren bereiken en effectief ondersteunen is niet eenvoudig. De gemeente Den Haag heeft daar iets op bedacht: een outreachende benadering combineren met een interdisciplinaire aanpak. Wij onderzochten de werking en de effectiviteit.