Terug

Opgaven gestuurd ingehuurd. Een onderzoek naar het flexibele personeelsbeleid van de gemeente Dordrecht.

Publicatienummer: 16192
Publicatiedatum: november 2017

Voor de Rekenkamercommissie Dordrecht onderzocht Regioplan het beleid en de praktijk rond externe inhuur bij de gemeente Dordrecht. Het onderzoek was zowel gericht op de omvang van de inhuur als op het inhuurproces en achterliggend beleid. De vaststelling van de omvang is niet gebaseerd op zelfrapportage (bijv. Iv3), maar op onderzoek van de grootboeken. Hiervoor werkte Regioplan samen met Cebeon.