Terug

(Oplopende) zorgkosten voor senioren in de Wlz

Publicatienummer: 19101
Publicatiedatum: september 2019

De hoogte van de maandelijks te betalen eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) is mede afhankelijk van het inkomen, vermogen en het type ontvangen zorg. We zochten voor verschillende typen senioren huishoudens het verschil in eigen bijdrage en de gevolgen hiervan voor de bestedingsruimte uit.

Hoogte eigen bijdrage Wlz afhankelijk van inkomen, vermogen en zorg

Ouderen die blijvend zijn aangewezen op 24-uurszorg of op ondersteuning in de nabijheid kunnen aanspraak maken op zorg vanuit de Wlz. Voor dergelijke zorg betalen zij een eigen bijdrage, waarvan de hoogte afhankelijk is van hun inkomen, vermogen en de aard van de zorg. In de meeste gevallen betalen ontvangers van Wlz-zorg de eerste vier maanden een ‘lage eigen bijdrage’, om daarna permanent een ‘hoge eigen bijdrage’ te betalen.

Eigen bijdrage loopt sterk uiteen

De maandelijks te betalen eigen bijdrage Wlz voor de verschillende huishoudensprofielen loopt sterk uiteen. De hoogte kan voor AOW-gerechtigde huishoudens oplopen van circa 700 euro tot circa 2.360 euro. Daarmee kan de eigen bijdrage Wlz de bestedingsruimte van senioren in de Wlz onder druk zetten. Naarmate senioren een hoger inkomen hebben (bijvoorbeeld door een aanvullend pensioen) en eventueel over vermogen beschikken, gaan zij in de meeste gevallen ook een hogere eigen bijdrage betalen. In veel gevallen is een verlaging van het vermogen (bijvoorbeeld door spaargeld uit te geven, of eventueel door schenkingen aan kinderen/familie) de enige optie om de eigen bijdrage Wlz te verlagen.

Seniorenorganisaties KBO-PCOB, KNVG, NOOM, FASv en NVOG hebben Regioplan gevraagd onderzoek te doen naar (de verschillen in) de hoogte van de maandelijkse eigen bijdrage Wlz in 2019 voor verschillende senioren-huishoudensprofielen en de gevolgen hiervan voor hun bestedingsruimte.