Terug

Opvoedingsondersteuning Vlaardingen

Publicatienummer: 1287
Publicatiedatum: mei 2005

Een belangrijk actiepunt uit de jeugdnota 2004 van de gemeente Vlaardingen is het realiseren van een sluitend en vraaggericht aanbod van opvoedingsondersteuning voor alle (allochtone) ouders. Om dit te kunnen realiseren, had de gemeente Vlaardingen behoefte aan inzicht in het totale veld van opvoedingsondersteuning in de gemeente. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek was het in kaart brengen van de vraag naar opvoedingsondersteuning onder specifieke doelgroepen, te weten laag opgeleide autochtone ouders, Marokkaanse ouders, Turkse ouders en Antilliaanse tienermoeders. Daarnaast hebben we in kaart gebracht wat het huidige aanbod aan opvoedingsondersteuning is en welke vormen van samenwerking er ten aanzien van opvoedingsondersteuning in de gemeente Vlaardingen en in de regio bestaan. In het rapport komt onder meer aan het licht hoe het komt dat Marokkaanse moeders en Antilliaanse moeders moeilijk worden bereikt met opvoedingsondersteuning.