Terug

Ouderenhuisvesting in Roosendaal en Geertruidenberg

Publicatienummer: 15004
Publicatiedatum: februari 2016

Als gevolg van vergrijzing, de decentralisaties in het sociaal domein en het streven om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen, is het belang van gemeentebeleid voor ouderenhuisvesting toegenomen. Dit is voor de Rekenkamer West-Brabant aanleiding geweest om het onderwerp ‘Huisvesting voor ouderen’ op te nemen in haar onderzoeksprogramma van 2015. De Rekenkamer wilde graag weten of het beleid rondom ouderenhuisvesting (nog) wel doeltreffend en actueel was in Roosendaal en Geertruidenberg, en wat de gemeenten van elkaar kunnen leren op dit vlak.

Om deze vragen te beantwoorden, hebben we eerst een normenkader opgesteld. Vervolgens hebben we in beide gemeenten relevante documenten bestudeerd, zoals woonvisies, woononderzoeken, uitvoeringsplannen en prestatieafspraken. Tot slot hebben we via interviews met vertegenwoordigers van de gemeenten, woningcorporaties en ouderenbelangenstichtingen de documentenanalyse verdiept en verbreed.

Meer informatie
U kunt contact opnemen met Ger.