Terug

Passend woonaanbod in Alphen aan den Rijn

Publicatienummer: 18130
Publicatiedatum: oktober 2018

Gemeente Alphen aan den Rijn streeft naar voldoende passend woonaanbod voor verschillende doelgroepen in de gemeente. Slaagt zij hierin? Om deze vraag te beantwoorden, heeft de Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn ons gevraagd de effectiviteit van het gemeentelijk woningbeleid te in kaart te brengen. Ze wil een goed beeld hebben van de instrumenten die in het verleden zijn ingezet en van instrumenten die de effectiviteit van het woningbeleid in de toekomst kunnen vergroten.

Meer informatie? Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Ger.