Terug

Projectleiding Huiselijk geweld Rotterdam

Lopend project

Publicatienummer: 18134
Publicatiedatum: november 2018

Geweld hoort nergens thuis. Die titel heeft het landelijk actieprogramma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling meegekregen. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de aanpak, maar de aanpak is nog niet goed genoeg. De komende drie jaar werken betrokken partijen op het niveau van de Veilig Thuisregio’s aan een structurele verbetering van de aanpak. Elke regio wordt daarbij ondersteund door een regionaal projectleider. Die ondersteunt de totstandkoming van een regionaal plan van aanpak, begeleidt de uitvoering daarvan en stuurt op structurele borging van de resultaten. In de regio Rotterdam-Rijnmond vervult onze collega Katrien de Vaan deze functie de komende jaren.

Meer informatie?
Neem contact op met Katrien.