Terug

Quickscan onderhoud openbare ruimte

Publicatienummer: 17119
Publicatiedatum: april 2018

Wat valt burgers en ondernemers op met betrekking tot het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Smallingerland? Welke knelpunten zijn er volgens inwoners rondom het onderhoud aan de openbare ruimte en welke verbetermogelijkheden zien zij?

Om deze vragen te beantwoorden voerden we voor gemeente Smallingerland een ‘quickscan’ uit, waarmee we snel en doeltreffend inzicht hebben verschaft in kansen, knelpunten en verbetermogelijkheden. We hebben dit gedaan door meldingen te analyseren, wijk- en dorpsraden te bevragen en inwoners en ondernemers op straat te interviewen. Met de opgehaalde informatie kan de gemeente nadenken en discussiëren over een nieuw beleidskader.

Meer informatie?
Neem contact op met Ger.