Terug

Quickscan Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling ondernemers 2009-2010

Publicatienummer: 2007
Publicatiedatum: juni 2010

Begin 2009 is de ‘Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling ondernemers 2009-2010’ beschikbaar gekomen. Het gaat hier om een uitbreiding en verdieping van de eerdere pilot ‘Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering’. De nieuwe regeling is niet alleen bedoeld voor startende ondernemers in een uitkeringssituatie, maar ook voor gevestigde ondernemers en voor niet-uitkeringsgerechtigden. De ‘Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling ondernemers 2009-2010’ is in vijf pilotgebieden van kracht: in de provincies Friesland en Flevoland, de regio Twente en de gemeenten Rotterdam en Tilburg.

Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van SZW een quickscan van deze borgstellingsregeling uitgevoerd. Er is onder meer onderzocht wat goed en minder goed gaat binnen de pilot en welke verschillen er bestaan tussen de vijf pilotgebieden.

Dit rapport is niet openbaar.