Terug

Evaluatie pilot Recht op Maatwerk

Lopend project

Publicatienummer: 17029
Publicatiedatum: april 2017

In de pilot Recht op Maatwerk worden leerlingen uitgedaagd om op hun eigen niveau de beste haalbare leerresultaten te bereiken. Dat kan door extra vakken te doen, vakken op een hoger niveau te volgen of door extra verdieping in de leerstof.

De VO-raad, OCW en het LAKS hebben het initiatief genomen voor deze pilot. Aan de pilot, die loopt tot eind 2019, nemen 30 scholen deel. Wij brengen de voorbereiding, de uitvoering en de opbrengsten van de pilot in beeld.

Meer informatie?
Klik hier voor meer informatie over de pilot. Meer weten over ex-ante evaluaties, procesmonitoren of effectevaluaties? Neem contact op met Kees.