Terug

Recidive huiselijk geweld Tilburg

Publicatienummer: 16074
Publicatiedatum: september 2017

In opdracht van de gemeente Tilburg onderzochten wij de recidive op de meldingen huiselijk geweld die Veilig Thuis behandelt. Naast de recidive brachten we ook het verloop van de ketenaanpak in kaart. Het onderzoek heeft een beeld opgeleverd van de recidive in de casuïstiek. De recidive na huiselijk geweld is in Tilburg hoog. Een belangrijke oorzaak daarvoor ligt in de wijze waarop in de keten meldingen worden afgehandeld en opgevolgd. Naar aanleiding van deze uitkomsten heeft de gemeente ons gevraagd om, samen met professionals van Veilig Thuis, de lokale Toegang en Sterk Huis, een verbetertraject te starten.

Meer informatie?
Neem contact op met Katrien.