Terug

Regeldruk en de Regeldrukagenda

Publicatienummer: 16144
Publicatiedatum: januari 2018

Hoe ontwikkelt zich de ervaren regeldruk in het po, vo en mbo? En welke rol spelen de maatregelen uit de Regeldrukagenda daarbij? Dat waren belangrijke vragen voor de evaluatie van de Regeldrukagenda. Uit onze evaluatie blijkt dat er in alle sectoren meer aandacht is voor de regeldruk. Een groot deel van de scholen neemt maatregelen om regeldruk die uit de eigen schoolorganisatie komt te verminderen. De Regeldrukagenda wordt mede genoemd als aanleiding voor die aandacht.

Dit onderzoek maakt deel uit van het door NRO gefinancierde en door de Erasmus Universiteit Rotterdam en de VU Amsterdam uitgevoerde project ‘Regulering, regeldruk en ruimte voor sturing in het onderwijs’.

Meer informatie?
Neem contact op met Kees of kijk bij ons project Meldpunt Regeldruk po.