Terug

Secundaire analyse kwaliteitsmeting slachtofferzorg

Publicatienummer: 14056
Publicatiedatum: januari 2015

Justitie wil graag inzicht in de tevredenheid over slachtofferondersteuning door justitiële instanties. Met de slachtoffermonitor worden de ervaringen van slachtoffers met deze instanties periodiek gemeten. Het merendeel van de slachtoffers is over het algemeen positief te spreken over de ondersteuning door de politie, het Openbaar Ministerie, de rechtspraak en Slachtofferhulp Nederland.

Toch zijn er ook slachtoffers die juist overwegend negatieve ervaringen opdeden. Hoe kan deze groep slachtoffers getypeerd worden? Om daar zicht op te krijgen, is een secundaire analyse uitgevoerd op de verzamelde data in de slachtoffermonitor (eerste meting). Vervolgens zijn de resultaten van de data-analyse nader uitgediept aan de hand van de praktijkervaringen van medewerkers van slachtofferloketten.

Meer informatie?
Neem contact op met Ger.

Dit onderzoek vond plaats in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Lees behalve onze rapportage of de samenvatting, ook het onderstaande artikel dat in het Tijdschrift voor Veiligheid verscheen.