Terug

Sekswerkers aan het woord: De sociale positie van sekswerkers in Nederland in 2014

Publicatienummer: 13217
Publicatiedatum: april 2015

Wat vinden sekswerkers van hun sociale positie? Specifieker: hoe kijken zij aan tegen hun arbeidsrelatie, gezondheid, inkomsten, rechten en plichten, maar ook de bejegening door officiële instanties? Wat zijn verbeterpunten voor de branche? En wat zijn hun plannen voor de toekomst? Wij vroegen het aan ruim 360 sekswerkers verspreid over stad en land, voor het overgrote deel in de vergunde sector. Het onderzoek is bedoeld om op een later moment de effecten van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) in kaart te brengen.

Meer informatie?
Het onderzoek vond plaats in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

U kunt contact opnemen met Yannick.