Terug

Starters op de Houtense woningmarkt

Publicatienummer: 13276
Publicatiedatum: maart 2014

De Rekenkamercommisie van de gemeente Houten wilde laten onderzoeken of de doelstellingen uit twee coalitieakkoorden om starterswoningen te realiseren gehaald zijn. Het blijkt dat de ambitie om tussen 2006 en 2014 350 extra starterswoningen op de markt te brengen begin 2014 is gerealiseerd.