Terug

Tariefstelling ZZP’ers. De markt dicteert de hoogte van het zzp-tarief

Publicatienummer: 1978
Publicatiedatum: september 2011

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) brengen gemiddeld 63 euro per uur in rekening, zo blijkt uit de Eigenbaaswijzer. De hoogte van de tarieven is vooral afhankelijk van het beroep en de sector waarin de zzp’er werkzaam is. Zo brengen zelfstandig adviseurs en zzp’ers in de ICT gemiddeld tussen de €70,- en €135,- per uur in rekening. Zzp’ers die als trainer, coach of docent werken hebben een lager uurtarief: zo’n €30,- tot €85,- per uur. Zzp’ers in de zorg zijn veelal gebonden aan de vergoedingen die particulieren ontvangen en die variëren tussen de 30 en 50 euro afhankelijk van de type zorg die ze verlenen (persoonlijke verzorging, begeleiding of verpleging). Zzp’ers in de zorg die via bemiddelingsbureaus werken verdienen zo’n 20 euro per uur. Daarnaast hanteren zzp’ers in de bouw een tarief van zo’n 30 á 45 euro per uur. Er zijn grote verschillen in uurtarieven van zzp’ers geconstateerd met forse uitschieters naar beneden (10 euro) en naar boven (350 euro).

Uit de Eigenbaaswijzer blijkt ook dat slechts een beperkt deel van de zzp’ers een uitgebreide kostenberekening maakt die ze als basis gebruiken voor hun tariefstelling. De meeste zzp’ers baseren hun tarief op wat de markt wil betalen en wat hun concurrenten vragen. Vier van de tien zzp’ers heeft het afgelopen jaar lagere tarieven gehanteerd om een ‘goede’ concurrentiepositie te behouden in de huidige economische situatie. De vraag is in hoeverre dit een verstandige keuze is. De markt dicteert weliswaar de hoogte van de tarieven, maar de vraag is of dit tarief voldoende is voor de zzp’er om winstgevend of zelfs kostendekkend te zijn. Uit de Eigenbaaswijzer blijkt er zzp’ers zijn zeer lage tarieven (10 tot 30 euro) in rekening brengen, wat de kans op winst bij een reguliere werkweek klein maakt. Hebben (deze) zzp’ers tariefbescherming nodig? Dient er een minimumtarief te komen? Uit de expert interviews die onderdeel van het tarievenonderzoek waren, bleek dat ondernemers liever zelf hun tarief bepalen. Zzp’ers onderschrijven wel het belang van bewustwording over tarief en tariefopbouw. Hier is volgens hen een rol weggelegd voor de belangenbehartigers.De Stichting Loonwijzer heeft in samenwerking met Regioplan Beleidsonderzoek, FNV Zelfstandigen en Universiteit van Amsterdam/AIAS de Eigenbaaswijzer opgezet. De Eigenbaaswijzer verzamelt tariefinformatie van zelfstandig ondernemers zonder personeel. Dit instrument is een aanvulling op de Loonwijzer, welke al vele jaren met succes salarisinformatie van werknemers verzameld.
www.eigenbaaswijzer.nl