Terug

Verkennende notitie zorg en sociale zekerheid

Publicatienummer: 1877
Publicatiedatum: februari 2010

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben wethouder Rensen van de gemeente Leidschendam-Voorburg en wethouder Don van de gemeente Eindhoven een ‘Verkennende notitie zorg en sociale zekerheid’ opgesteld. Regioplan heeft de wethouders organisatorisch en inhoudelijk begeleid bij het tot stand komen van de notitie. De wethouders stellen maatregelen voor die leiden tot een betere dienstverlening voor de burger met minder regeldruk. Deze maatregelen hebben betrekking op wetgeving, beleid en uitvoering van bijstand en Wmo. De wethouders hebben de lokale cliënten- en participatieraden betrokken bij het opstellen van de aanbevelingen. Begin februari 2010 is de notitie aangeboden aan staatssecretaris Bijleveld van het ministerie van BZK.