Terug

Vervangingsvraag risicoregio Almere-Flevoland 2011

Publicatienummer: 2291
Publicatiedatum: november 2012

Regioplan heeft in opdracht van het regionaal platform Almere-Flevoland opnieuw onderzoek gedaan naar de vervangingsvraag als gevolg van vergrijzing bij het onderwijspersoneel in de komende jaren. Dit keer was het onderzoek gebaseerd op de docentgegevens van 2011. We hebben in kaart gebracht hoeveel docenten de komende jaren met pensioen gaan en vastgesteld bij welke vakken en op welke niveaus de grootste tekorten gaan ontstaan. Daarnaast zijn de gegevens uitgesplitst naar de verschillende gemeenten die onder de regio Almere-Flevoland vallen. Door een verwachte stijging van het leerlingenaantal in Lelystad en Almere, krijgen deze gemeenten naast een vervangingsvraag ook te maken met een uitbreidingsvraag. De opdrachtgever heeft door dit onderzoek een gedetailleerd beeld gekregen van de vervangingsvraag op aan het Platform deelnemende scholen en scholen kunnen hiermee gericht actie ondernemen op te verwachten tekorten in het docentencorps.