Terug

Verzelfstandigingen gemeente Haarlem

Publicatienummer: 2086
Publicatiedatum: december 2010

In opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Haarlem heeft Regioplan een documentanalyse uitgevoerd die betrekking heeft op de verzelfstandiging van vier gemeentelijke organisatieonderdelen. Doel van deze documentanalyse was het verkrijgen van inzicht in onder meer de motieven en doelstellingen van de gemeente om deze organisatieonderdelen te verzelfstandigen.

Dit rapport is niet openbaar.