Terug

Voorbereiding op Participatiewet in de Oosterschelderegio

Publicatienummer: 14054
Publicatiedatum: november 2014

De invoering van de Participatiewet betekende voor veel gemeenten dat zij beleid moesten ontwikkelen op nieuwe gebieden. Ondersteuning van iemand met inhoudelijke kennis van de thematiek én kennis van beleid kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Wij detacheerden een collega die zeer kundig is op beide terreinen bij de gemeente Goes. Deze collega was lid van de Denktank Participatiewet, waarin de beleidsmedewerkers van zes gemeenten in de regio Oosterschelde en een vertegenwoordiger van SW-bedrijf De Betho participeerden. Hij schreef onder meer de beleidsnota Participatiewet, een kadernota regionale samenwerking, een plan van aanpak integrale werkgeversbenadering, de re-integratieverordening en beleidsregels, scenario’s voor het SW-bedrijf en scenario’s voor het beleid Tegenprestatie.

Meer informatie?
Neem contact op met Bob.