Terug

Wat maakt dat intensieve casusregie (ICR) bij huiselijk geweld werkt?

Publicatienummer: 21143
Publicatiedatum: augustus 2022

Op Goeree-Overflakkee blijkt de inzet van intensief casusregisseurs (ICR’s) te leiden tot het stoppen van structureel geweld in casussen waarin huiselijk geweld en kindermishandeling spelen. Wat maakt dat dit werkt? We onderzoeken het de komende maanden door diep in de casuïstiek te duiken.

Een aantal gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond experimenteert momenteel met intensieve casusregie (ICR) om gezinnen waar huiselijk geweld en kindermishandeling speelt beter te helpen. Hulpverlening aan gezinnen waar huiselijk geweld speelt, moet hiermee minder fragmentarisch worden. ICR’s bereiken dit door samen met gezinnen aan de slag te gaan met het zichtbaar krijgen van hun problematiek en daarbij de passende hulp te vinden en aan te sturen. Op Goeree-Overflakkee heeft de inzet van ICR’s al bij meerdere gezinnen tot een duurzame verbetering van de veiligheid geleid.

Wat gaan we doen?

Om te onderzoeken waarom de ICR-aanpak op Goeree-Overflakkee goed werkt, zetten we de methode van realistische evaluatie in. We brengen in beeld via welke mechanismen ICR theoretisch zou moeten werken en toetsen deze veronderstelde werking aan de praktijk. Dit doen we aan de hand van interviews met intensief casusregisseurs (ICR’s), waarin we per gezinscasus ingaan op hun werkwijze en wat ze voor die werkwijze nodig hebben. Dit geeft niet alleen inzicht in de werking van ICR, maar ook in de organisatorische context waarin ICR goed van de grond komt.

Hiermee willen we andere gemeenten handvaten bieden om ICR ook in hun organisatie een effectief middel te laten zijn. De onderzoeksresultaten kunnen daarmee helpen om ook in andere gemeenten en regio’s de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (nog) effectiever te maken.