Terug

Zelfregulering in de uitzendbranche; het onderscheidend vermogen van het SNA keurmerk

Publicatienummer: 14161
Publicatiedatum: juli 2015

In het verleden zijn er cijfers gepubliceerd over overtredingen van de arbeidswetten door SNA-gecertificeerde en niet-gecertificeerde uitzendbureaus. Deze cijfers waren echter niet representatief voor de uitzendsector als geheel. In het kader van het verbeterpakket zelfregulering heeft het ministerie van SZW ons gevraagd om te analyseren of het op basis van beschikbare informatie over het keurmerk (boetes opgelegd door de inspectie SZW, resultaten inspecties ten behoeve van het keurmerk) mogelijk is om een representatieve uitspraak te doen over de naleving van de arbeidswetten voor de branche als geheel.

Gedetailleerde analyse van de secundaire databronnen heeft ons geleerd dat dit niet mogelijk is. Om deze vraag te beantwoorden, hebben wij het ministerie aangeraden een aselecte steekproef van gecertificeerde en niet-gecertificeerde uitzendbureaus te laten controleren door de Inspectie SZW of de randomised-responsemethode toe te passen.

Daarnaast is er een belevingsonderzoek gehouden onder stakeholders en zijn uitzendbureaus geënquêteerd. Hoewel het volgens de betrokken partijen nog te vroeg was om te effecten van de verbetermaatregelen vast te kunnen stellen, zijn de meeste partijen zich ervan bewust dat een keurmerk alleen niet voldoende is om alle malafide praktijken in het uitzendwezen te voorkomen.

Meer informatie?
U kunt contact opnemen met Hetty.