Terug

Zzp’ers tussen overvloed en onbehagen: Inkomsten van zzp’ers nader bekeken

Publicatienummer:
Publicatiedatum: oktober 2013

De afgelopen jaren is in verscheidene Nederlandse onderzoeken aandacht besteed aan de inkomsten van zzp’ers. In deze studies wordt uitgegaan verschillende definities van ‘zzp’ers’ en ‘inkomsten’ en ze zijn gebaseerd op verschillende bronnen en meetmomenten. In deze paper wordt ingegaan op deze verschillende definities en de hoogte van het inkomen dat in diverse onderzoeken wordt genoemd.
Vervolgens worden de bevindingen gepresenteerd van ons onderzoek voor Instituut Gak waarin onder meer is gekeken naar de inkomsten van zzp’ers (zowel de ondernemerswinst als hun overige inkomsten). Ons onderzoek biedt inzicht in de inkomsten van zzp’ers over een langere periode dan gehanteerd in eerdere onderzoeken.
Uit ons onderzoek blijkt dat een groot deel van de zzp’ers geen hoge winst en dus geen hoog inkomen behaalt uit het zzp-schap. Een lage winst uit eigen onderneming zegt niet alles over de feitelijke financiële situatie van de zzp’ers. Een aanzienlijk deel van de zzp’ers (31-46% in de door ons onderzochte periode) heeft namelijk naast de inkomsten uit het zzp-schap ook nog andere inkomstenbronnen, in de meeste gevallen een baan in loondienst.
Heidi heeft deze paper gepresenteerd tijdens de Nederlandse Arbeidsmarktdag 2013.