Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten

Hoe zien kennismigranten Nederland als vestigingsland, waarom kozen zij voor Nederland en hoe zij ervaarden zij het toelatingsbeleid en de dienstverlening van de IND.

Toekomstige vraag FZO-beroepen op basis van demografische ontwikkelingen

Nederland vergrijst, hierdoor zijn de komende jaren meer verpleegkundigen en medisch ondersteuners nodig. Wij brachten de toekomstige vraag in kaart.

Procesbegeleiding nieuwe subsidieronde sociale basisinfrastructuur Haarlem

Samen met Movisie begeleiden wij gemeente Haarlem bij het invullen van de nieuwe subsidiesystematiek sociale basis 2020-2024.

Landelijke evaluatie Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees II

Hoe ziet het huidige aanbod eruit van uitstapprogramma's voor sekswerkers?

Effecten meer en beter bewegingsonderwijs

In 2018 heeft de SP een wetsvoorstel voor meer en beter bewegingsonderwijs ingediend. Wat zijn de effecten hiervan op gezondheid en leerprestaties?

Toeleiding statushouders naar onderwijs

Inventarisatie van schakeltrajecten die jonge nieuwkomers beter in staat stellen om een passend onderwijsniveau te volgen.

Projectleiding Huiselijk geweld Rotterdam

De komende drie jaar werken de Veilig Thuisregio’s aan een structurele verbetering van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Collega Katrien de Vaan helpt mee als regionaal projectleider in Rotterdam-Rijnmond.

Geweld tegen meisjes en vrouwen met een beperking

Hoe worden de mensenrechtelijke verplichtingen jegens meisjes en vrouwen met een beperking wat betreft bescherming tegen geweld ingevuld in beleid en praktijk?

Evaluatie van programma ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’

Welke interventies van maatschappelijke organisaties om de arbeidsparticipatie van nieuwkomers te vergroten zijn effectief?

Analyse hoge caseload Veilig Thuis Flevoland

Hoe komt het dat de caseload in Veilig Thuis Flevoland hoger is dan verwacht? Wij brengen de keten in kaart, onderzoeken hoe meldingen zich verhouden tot de populatie en doen dossieronderzoek.