Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Versnelde participatie en integratie van vluchtelingen: de Amsterdamse Aanpak.

De gemeente Amsterdam biedt vluchtelingen sinds 2016 intensieve begeleiding voor een snellere integratie en participatie in Nederland. Ons tweejarige onderzoek laat zien wat de aanpak heeft opgeleverd.

Evaluatie promotiebeurzen voor leraren

Sinds 2011 kunnen bevoegde docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs een beurs aanvragen om promotieonderzoek te doen. Deze beurs wordt vooral aangevraagd omdat leraren zichzelf willen ontwikkelen.

Gezondheid en participatie van vergunninghouders. Een verkennende studie naar de rol van gezondheid van vergunninghouders bij de gemeentelijke dienstverlening richting werk en participatie.

Gezondheid is nodig om te participeren, maar andersom kan werkloosheid ook negatieve gevolgen voor de gezondheid hebben. Hoe kunnen gemeenten inschatten in hoeverre gezondheidsproblematiek bij vluchtelingen een belemmering vormt voor werk en participatie – en wat betekent dit voor de keuze voor bepaalde trajecten en ondersteuning?

Aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten

Hoe zien kennismigranten Nederland als vestigingsland, waarom kozen zij voor Nederland en hoe zij ervaarden zij het toelatingsbeleid en de dienstverlening van de IND.

Werk en Hoop Nieuwkomers: nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsintegratie

In het project Werk en Hoop Nieuwkomers werken bedrijven en sectoren samen aan het ontwikkelen van een meer succesvolle arbeidsintegratie voor nieuwkomers. Wij volgen en evalueren deze initiatieven.

Een mozaïek van ambities en belangen. Het economisch beleid van de gemeente Stichtse Vecht.

De gemeente Stichtse Vecht voerde de afgelopen jaren een ambitieus lokaal economisch beleid uit. Daarbij is een veelheid aan activiteiten ontplooid om de economie te stimuleren. De komende periode vraagt om meer focus.

Verbetertraject ketenaanpak huiselijk geweld in Tilburg

Gedurende een pilot werkten we met de uitvoerende partijen in Tilburg aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld.

MDA++ Flevoland

Hoe kunnen de meest ernstige, structurele en complexe casussen van huiselijk geweld duurzaam worden doorbroken? Hiervoor wordt momenteel in Nederland de MDA++-aanpak ontwikkeld. Gemeente Almere heeft ons gevraagd om de ontwikkeling van de MDA++-aanpak in Flevoland te monitoren.

Toekomstige vraag FZO-beroepen op basis van demografische ontwikkelingen

Nederland vergrijst, hierdoor zijn de komende jaren meer verpleegkundigen en medisch ondersteuners nodig. Wij brachten de toekomstige vraag in kaart.

Procesbegeleiding nieuwe subsidieronde sociale basisinfrastructuur Haarlem

Samen met Movisie begeleiden wij gemeente Haarlem bij het invullen van de nieuwe subsidiesystematiek sociale basis 2020-2024.