Juist door het verbinden van onze expertise op de verschillende werkvelden komen we tot waardevolle inzichten en verrassende oplossingen voor complexe beleidsvragen.

 

Arbeid en sociale zekerheid

Arbeid en sociale zekerheid omvat tal van vraagstukken: arbeidsomstandigheden, inkomen en schulden, participatie en sociale inclusie en handhaving en toezicht.

Economie

Onze kracht ligt in het verbinden van economische onderzoekstechnieken aan onze inhoudelijke kennis op een groot aantal beleidsterreinen.

Jeugd

De weg naar volwassenheid ligt vol uitdagingen en obstakels. Wij ondersteunen beleid voor jeugd waar het goed mee gaat en voor jeugd die een extra steuntje in de rug nodig heeft.

Migratie, integratie en diversiteit

De ontwikkelingen rond immigratie volgen we al vele jaren op de voet. Bijvoorbeeld de veranderde samenstelling van de bevolking, de integratieproblematiek en natuurlijk het beleid.

Onderwijs

Onderwijs verandert continu en het onderwijsbeleid ligt altijd onder het vergrootglas. Als onderwijsexperts kennen we die dynamiek en begrijpen daardoor zowel de scholen als de beleidsmakers.

Ouderen

Nederland vergrijst, en dat zorgt voor vragen die zich specifiek richten op ‘mensen van een bepaalde leeftijd’. Ten aanzien van zorg, arbeid en veiligheid bijvoorbeeld.

Sociaal domein

Nog maar net uit transitie, en nog volop in transformatie. Wij ondersteunen gemeenten en zorgaanbieders met beleidsontwikkeling en onderzoek.

Veiligheid en recht

We evalueren preventieve en repressieve maatregelen en sancties, we adviseren over toepassingen van interventies en we helpen bij de implementatie van nieuw beleid.

Wonen en ruimte

Om uitspraken te doen over veranderingen en verschillen in wonen en ruimtegebruik kijken we naar geografische en demografische ontwikkelingen, maar ook naar onderliggende economische processen.