5 juni: dag van de burgerinitiatieven

04-06-2021

Een idee van bewoners om de leefomgeving te verbeteren wordt ook wel een bewoners- of burgerinitiatief genoemd. Zaterdag 5 juni is de dag van de burgerinitiatieven, die worden gevierd tijdens het We Doen Het Samen-festival.

Burgerinitiatieven kunnen het verschil maken

Ook in ons werk komen we vaak inspirerende voorbeelden hiervan tegen. Van mensen die zich inzetten voor veiligheid op straat, tot een door bewoners georganiseerd sociaal-maatschappelijk inloopspreekuur. Ten eerste voorzien zulke initiatieven vaak in een belangrijke praktische behoefte. Maar daarbij kunnen ze een waardevolle aanvulling zijn op meer geijkte manieren waarop burgers invloed uitoefenen op overheidsbeleid, zoals stemmen. Daarvoor is het wel van belang dat de burgerinitiatieven niet slechts gaten vullen in bijvoorbeeld zorg en welzijn. Het is van grote waarde de (ervarings)deskundigheid vanuit deze initiatieven ook te betrekken bij het maken en evalueren van beleid door bijvoorbeeld lokale overheden.

Burgerinitiatieven in ons werk

Om de inzichten en ideeën van inwoners goed te benutten, voeren wij onderzoek en projecten uit waarin dit perspectief centraal staat. Vaak in opdracht van overheden die de zeggenschap van inwoners willen verstevigen. Voorbeelden zijn een actieonderzoek waarbij we met betrokkenen in kaart brengen hoe een gemeente aansluit op de ambities en ideeën van inwoners. Of het begeleiden van wijkdebatten waarin mensen die wonen of werken in een wijk, bijdragen een het identificeren en oplossen van lokale problemen.

Meer weten

Behoefte aan uitwisseling over manieren om het perspectief van inwoners centraal te stellen bij het analyseren en aanpakken van vraagstukken? We praten er graag over met je door.