De herziene Canon van Nederland

25-06-2020

Vorig jaar onderzochten we voor de gemeente Amsterdam de wijze waarop in het Amsterdamse onderwijs aandacht wordt besteed aan het slavernijverleden in de West en in de Oost. De aandacht voor dit onderwerp is beperkt, mede door het gebrek aan bruikbare bronnen die leraren ter beschikking staan. Een belangrijke bron, de Canon van Nederland, is onlangs herzien en besteedt meer aandacht aan ‘meerstemmigheid’. Dat uit zich onder meer in een nieuw venster dat is gewijd aan Anton de Kom.

Op 22 juni 2020 presenteerde de commissie onder leiding van prof. dr. James Kennedy haar herziening van de Canon van Nederland. De Canon geeft weer welke verhalen over de Nederlandse geschiedenis we mee willen geven aan de leerlingen van vandaag en wat leerlingen zouden moeten meekrijgen van onze geschiedenis. De commissie heeft zich een jaar lang gebogen over deze vragen.

Meerstemmig

De commissie streefde hierbij naar “voldoende zicht op meerstemmigheid, om de complexiteit van het verleden te laten zien en binnen een venster verschillende perspectieven te belichten.” De commissie heeft tien nieuwe vensters opgenomen in de Canon. Vensters die we al kennen uit de eerste Canon zijn door de commissie doorgelicht en herschreven. Hierbij heeft de commissie oog voor de man-vrouwverhouding en de samenstelling van onze samenleving in heden en verleden.

Handvatten voor leraren

In de kerndoelen voor het Nederlandse onderwijs worden de vensters uit de Canon genoemd als inspiratiebron voor (geschiedenis-) leraren in het basis- en voortgezet onderwijs. De vensters vinden hun weg naar de klas via de geschiedenismethoden maar worden ook door individuele leraren en leerlingen geraadpleegd. Door opname van nieuwe vensters als die over Anton de Kom en de aanpassing van de vensters als Slavernij, Michiel de Ruyter en VOC en WIC wordt een minder eenzijdig beeld van onze geschiedenis geschetst en krijgen leraren wat meer handvatten om het slavernijverleden te behandelen in de klas.

Lees meer over het onderzoek dat wij delen naar lessen over het slavernijverleden.