drs. Jacob van der Wel

Vernieuwingsprocessen in het onderwijs vormen een terugkerend thema binnen mijn werk. Vanuit persoonlijke betrokkenheid ben ik daarnaast erg geïnteresseerd in de ondersteuning van leerlingen/jongeren waarmee het allemaal wat minder vanzelfsprekend gaat. Ik ondersteun opdrachtgevers en voer onderzoek uit. Dat onderzoek bestaat idealiter uit een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Binnen Regioplan geld ik als een specialist in het gebruik van digitale vragenlijsten.