De toekomst van volwasseneneducatie

18-09-2017

In november 2016 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin gesteld wordt dat in 2022 een derde van de laaggeletterden bereikt moet worden. Om dit te realiseren, zullen de komende jaren grote stappen moeten worden gezet door gemeenten.

In opdracht van het ministerie van OCW en het Steunpunt basisvaardigheden begeleiden wij deze week twee interactieve bijeenkomsten met gemeenten over de toekomst van volwasseneneducatie. Hieruit moet duidelijk moet worden wat gemeenten nodig hebben om de doelstelling te kunnen realiseren. De uitkomsten van deze bijeenkomsten vormen, samen met onder meer de evaluatie van de per 2015 gewijzigde Wet Educatie Beroepsonderwijs die wij uitvoerden, input voor het nog door OCW op te stellen beleid ten aanzien van volwasseneneducatie.

Meer informatie?
Het rapport over de evaluatie van de Wet Educatie Beroepsonderwijs is inmiddels openbaar. U kunt het vinden op de projectpagina. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Lubberman.