drs. Jos Lubberman

Bijdragen aan beter beleid voor onderwijs en arbeidsmarkt, waar mogelijk met innovatieve methoden en technieken! Dat is al bijna 20 jaar mijn drijfveer. Vanuit verschillende onderzoeks- en adviesbureaus heb ik ervaring met monitoring, evaluatie, onderzoek, advies en begeleiding van verbetertrajecten. De rode draad is het lerarenbeleid, aanpak personeelstekorten, professionalisering, HR-beleid, governance en aanpak schoolverzuim. Daarin zoek ik graag de verbinding tussen thema’s om, u zo optimaal te ondersteunen bij uw beleidsvraag.