Eindexamenvakken op hoger niveau nu zichtbaar op het diploma

19-07-2018

Deze maand ontvingen de eerste leerlingen die een eindexamenvak op hoger niveau hebben afgelegd een diploma waarop dit expliciet vermeld staat. Voorheen stond het alleen op de cijferlijst bij het diploma. Het levert de leerling nog niet veel concrete voordelen op. Wel krijgt de leerling erkenning voor zijn prestatie.

De vermelding op het diploma is een gevolg van het beleid waarin meer ruimte wordt gecreëerd voor maatwerk en flexibilisering in het voortgezet onderwijs. Met dit beleid wil het ministerie van OCW leerlingen meer kansen geven om het maximale uit zichzelf te halen.

In 2015 deden in totaal 1850 vmbo- en havo-examenleerlingen eindexamen in een of meerdere vakken op een hoger niveau. Tweederde daarvan is een vmbo-leerling in de basis- of kadergerichte leerweg. In de cijfers zit weinig ontwikkeling, al is ten opzichte van ons onderzoek in 2012 het aandeel van de vmbo-gt- en havo-leerlingen wat verstevigd.

Wellicht dat erkenning via het diploma scholen en leerlingen stimuleert om vaker gebruik te maken van deze vorm van maatwerk. Ook de ‘terugvaloptie’ kan daarvoor een stimulans zijn. Leerlingen die het vak op hoger niveau moeten herkansen mogen dat op het oorspronkelijke (lagere) niveau doen.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacob van der Wel.