Expertpool Ouderenmishandeling: ruimte voor nieuwe aanvragen

07-11-2022

Het Ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hechten veel waarde aan het ontwikkelen en uitvoeren van lokaal beleid om ouderenmishandeling aan te pakken. Om die reden is in het voorjaar 2022 een Expertpool Ouderenmishandeling opgezet, waar tot op heden zestien gemeenten gebruik van hebben gemaakt.

Via deze pool kunnen gemeenten kosteloos een expert op deze thematiek inhuren voor twintig uur. Deze expert kan hen ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid om ouderenmishandeling aan te pakken. De experts zijn momenteel volop bezig om deze gemeenten te ondersteunen.

Aanmelden voor ondersteuning

Er is vanuit de Expertpool nog ruimte voor zeven à negen nieuwe aanvragen van gemeenten. Bent u geïnteresseerd in het ontvangen van ondersteuning van een expert? Dien dan een aanvraag in.

Deze oproep is bedoeld voor gemeenten die zich willen richten op de (door) ontwikkeling van hun beleid op ouderenmishandeling. Heeft uw gemeente bijvoorbeeld al een conceptplan voor lokaal beleid op ouderenmishandeling in ontwikkeling, en is er daar richting, aanscherping of verdieping op nodig? Wilt u ondersteuning bij het ontwikkelen van een plan van aanpak die recht doet aan de regionale en lokale ambities en de lokale situatie in uw gemeente? Of wilt u advies over de actielijnen in uw huidige lokale aanpak als het gaat om implementatie en borging?

De expert kan uw gemeente helpen en adviseren bij de (door)ontwikkeling van een plan van aanpak met eventueel thematische focus. Gemeenten die nog geen expliciet beleid gericht op de aanpak van ouderenmishandeling hebben ontwikkeld en dat wel graag willen doen, hebben hierbij voorrang.

Als u een aanvraag wilt indienen, dan kunt u dat doen door het bijgevoegde inschrijfformulier in te vullen en retour te sturen naar expertpool.ouderenmishandeling@regioplan.nl. U kunt de aanvraag indienen tot en met 25 november. Wacht dus vooral niet te lang met het indienen van een ondersteuningsaanvraag! Wij proberen u binnen zes werkdagen te laten weten of uw aanvraag is gehonoreerd of niet.

Is uw aanvraag gehonoreerd? Dan neemt de beheerder van de Expertpool van onderzoeksbureau Regioplan zo spoedig mogelijk contact met u op om uw aanvraag door te spreken en een expert voor te dragen.

Ondersteuningsperiode

Het is de bedoeling dat de koppeling tussen de gemeente en de expert voor de kerst 2022 is gerealiseerd. Zo kan de expert zo snel mogelijk aan de slag, en in ieder geval gedurende januari en februari 2023 ondersteuning bieden om begin maart 2023 de opdracht voltooid te hebben.

Let op: als er meer dan zeven tot negen aanvragen binnenkomen, beoordelen wij de aanvragen en maken we een selectie. Bij het honoreren van de aanvragen van gemeenten wordt onder andere rekening gehouden met eventueel politiek draagvlak voor een lokale aanpak op ouderenmishandeling, het stadium waar de gemeente in zit met betrekking tot de beleidsaanpak, in hoeverre de gemeente eigenaarschap van het proces (op inhoud en planning) kan nemen tijdens het ontvangen van ondersteuning van de expert, en de haalbaarheid om het traject in de afgesproken tijd af te kunnen ronden.

U ontvangt zo spoedig mogelijk reactie van ons. We laten u dan weten of u tot de geselecteerde gemeenten behoort en beargumenteren welke keuzes we gemaakt hebben.

Meer informatie

Meer weten over de Expertpool? Neem dan contact met ons op via expertpool.ouderenmishandeling@regioplan.nl.