Inspiratiesessie Lerarentekort

23-01-2020

Het tekort aan leraren in het primair onderwijs neemt landelijk toe. Scholen en gemeenten gaan op verschillende manieren om met het lerarentekort, maar een goed overzicht van concrete oplossingen en overwegingen hierin ontbreekt. Daarom organiseert Regioplan op 30 januari, tijdens de tweedaagse onderwijsstaking, een inspiratiesessie over het lerarentekort.

Tijdens de bijeenkomst bespreken we alternatieve oplossingen voor het tekort. Er zullen twee voorbeelden worden gepresenteerd van hoe scholen omgaan met het lerarentekort en hoe bijvoorbeeld een andere organisatie van het onderwijs hieraan bij kan dragen. Met elkaar gaan we in gesprek gaan over mogelijkheden binnen de eigen school. De opbrengsten van de sessie worden na afloop aan de deelnemers ter beschikking gesteld.

Deze sessie is specifiek gericht op bestuurders, schoolleiders en HR-medewerkers van scholen in het primair onderwijs uit gemeenten die tegen een gemeente uit de G4 aanliggen en in het bijzonder de Amsterdamse regio. Ook beleidsmedewerkers binnen deze gemeenten nodigen we harte uit. We kiezen bewust voor deze blik, omdat de G4 vaak meerdere maatregelen treft om leraren te werven. Aangezien onderzoek laat zien dat een groot deel van de Amsterdamse leraren in deze omliggende gemeenten woont, beïnvloeden dergelijke maatregelen deze vijver van leerkrachten.

Wilt u ook geïnspireerd worden? Meld u dan nu aan. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Om zoveel mogelijk diversiteit te hebben tijdens de discussies kunnen zich per schoolbestuur maximaal 2 personen aanmelden. Aan de sessie zijn geen kosten verbonden

Wat?
Inspiratiesessie lerarentekort

Wanneer?
30 januari van 17.00 – 19.00
(inloop vanaf 16.30)

Waar?
Op het kantoor van Regioplan, Jollemanhof 18 te Amsterdam

Waarom?
Om u te laten inspireren voor een (andere) aanpak van de lerarentekorten, ideeën uit te wisselen met collega’s, of om halverwege te genieten van een broodje en kom soep.

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd in de inspiratiesessie? Dan kunt u zich hier aanmelden.