Leraren krijgen voorrang op een woning in Amsterdam

01-02-2018

Amsterdam kampt met een groeiend lerarentekort. De gemeente ontving signalen dat de huidige schaarste op de Amsterdamse woningmarkt een belangrijke oorzaak zou zijn voor dit tekort. Wij onderzochten de invloed van de woningmarkt op het vervullen van vacatures in het onderwijs.

Hoe belemmerend is de krapte op de woningmarkt in de overweging om in Amsterdam te gaan werken? Door middel van een analyse op CBS microdata, een survey onder leraren en studenten van de lerarenopleidingen en een bijeenkomst met leraren en bestuurders hebben wij de woonsituatie van leraren in kaart gebracht en gekeken naar belangrijke overwegingen om in het Amsterdamse onderwijs aan de slag te gaan.

Reisafstand
Uit het onderzoek blijkt dat leraren de woningmarkt weliswaar niet als de doorslaggevende, maar wel als een belemmerende factor zien bij het solliciteren op een baan in het Amsterdamse onderwijs. Ruim tachtig procent van de leraren en studenten van lerarenopleidingen ervaren het vinden van een geschikte en betaalbare woning in Amsterdam als problematisch. De jongste generatie leraren, die vaker in een huurwoning woont, geeft het vaakst aan deze problemen te ervaren.

Om leraren in de stad te laten werken, is het van belang dat de bereikbaarheid van scholen gewaarborgd blijft. Reisafstand is de meest genoemde reden om niet te solliciteren op een functie in het onderwijs. Van de leraren die niet in Amsterdam wonen, reist vrijwel niemand meer dan 45 minuten naar het werk.

Voorrangsregeling
Naar aanleiding van deze resultaten start de gemeente met een pilot om jonge leraren voorrang te geven op sociale huurwoningen. In eerste instantie gaat om honderd woningen. De voorrangsregeling voor leraren is een proef en als die goed uitpakt zal Amsterdam overwegen ook woningen te reserveren voor starters in andere sociale en maatschappelijke beroepen. Naar de beroepsgroepen jeugdzorg, zorg en kinderopvang doen wij momenteel onderzoek.

Meer informatie?
Het volledige onderzoeksrapport vindt u op de projectpagina.