Regioplan heeft een nieuwe directie!

11-01-2022

Regioplan heeft een nieuwe directie. Peter Krooneman en Ger Homburg dragen na meer dan dertig jaar het stokje over aan Yannick Bleeker, Miranda Witvliet, Jos Lubberman en Katrien de Vaan.

Ger Homburg: “Regioplan is altijd een bureau geweest met ontwikkeling en doorgroei als kernwaarden. Ik ben er enorm trots op dat er vanuit de organisatie een team van vier naar voren is gestapt om, met hun expertise, netwerken en drive, de verantwoordelijkheid voor de toekomst van Regioplan op zich te nemen. Samen met alle andere medewerkers.”

Yannick, Miranda, Jos en Katrien werken al meerdere jaren bij Regioplan. Na de overname gaan ze hun directiefunctie combineren met het uitvoeren, leiden en verwerven van projecten. Zo blijven ze ook inhoudelijk betrokken. Als Partner voor maatschappelijke impact blijft Regioplan opdrachtgevers helpen bij het onderzoeken, uitvoeren en ontwikkelen van beleid.

Onderscheidend in de dienstverlening van Regioplan is de combinatie van kennis creëren, kennis ontsluiten en kennis toepassen. Regioplan werkt al jaren op uiteenlopende beleidsthema’s. Het bureau heeft daardoor de unieke positie om op het snijvlak van thema’s te kunnen werken en kan daardoor moderne, complexe vraagstukken aan.

Yannick Bleeker: “Het voelt als een eer om aan het roer van dit bedrijf te mogen staan. We kunnen niet wachten om samen met onze medewerkers en opdrachtgevers aan de slag te gaan. We doen al ontzettend veel mooie dingen en denken dat we een nog grotere rol kunnen spelen in het hart van maatschappelijke discussies.”

Het verschil maken

De nieuwe directie van Regioplan heeft de ambitie en overtuiging dat beleid en uitvoering het verschil kunnen maken in levens van mensen, maar ziet ook dat het realiseren van dat verschil lang niet altijd eenvoudig is. Een solide kennisbasis is daarbij onmisbaar. Het vertalen van kennis naar de beleidspraktijk vraagt bovendien creativiteit, betrokkenheid en actie. Dat is voor veel medewerkers bij Regioplan ook de drijfveer: met nieuwe kennis en slimme oplossingen iets betekenen voor anderen.

Katrien de Vaan: “Opdrachtgevers vragen dat ook van ons. Hoe kunnen we deze inzichten in de praktijk handen en voeten geven? Er is ontzettend veel kennis, maar die wordt lang niet altijd benut. Juist in de vertaling van kennis naar beleid en praktijk ligt de sleutel”.

Aan de slag met de oplossing

Regioplan heeft kennis van wet- en regelgeving, snapt de beleidsdynamiek, heeft gevoel voor uitvoering en houdt oog voor burgers. Dat stelt haar medewerkers in staat om kennis écht bruikbaar te maken. Met de uitbreiding van de diensten kan Regioplan haar opdrachtgevers nog beter helpen.

Miranda Witvliet: “Dit doen we al steeds meer, dus we hebben er vertrouwen in dat we dit kunnen. Dat zie je al in ons bedrijf terug. Ook om meer het partnerschap met de opdrachtgever aan te gaan. We zien kennis als fundament voor het creëren aan veranderingen. Het doen van hoogwaardig, onafhankelijk en bruikbaar onderzoek is daarvoor onze stevige basis. We willen daarin verder gaan dan alleen een probleemanalyse maken en achteraf evalueren. Voor oplossingen heb je méér nodig. We weten steeds beter aan welke knoppen we moeten draaien om met die opgedane kennis daadwerkelijk te veranderen.”

Onafhankelijk

De vraag naar onderzoek verandert. Opdrachtgevers willen steeds vaker dat onderzoek handelingsperspectief voor de praktijk oplevert. Regioplan denkt mee, en blijft daarbij altijd kritisch en onafhankelijk.

Jos Lubberman: “Met Regioplan hebben we de afgelopen jaren op deze beweging ingezet. We gaan dat nu verder versterken waarbij wij als een kritische vriend met de opdrachtgever kijken wat er nodig is. We verrijken bijvoorbeeld beschikbare data met onze kennis en bieden daarmee nieuwe perspectieven om samen de gewenste oplossingen te bereiken. Zo wordt de gebruikswaarde van ons werk nog groter en helpen we maatschappelijke impact te bereiken”.

Verdeling teams

Iedere directeur heeft een team onder zijn of haar hoede.
Yannick Bleeker: Werk, Participatie & Sociale zekerheid
Miranda Witvliet: Mens & Samenleving
Jos Lubberman: Onderwijs & Arbeidsmarkt
Katrien de Vaan: Zorg & Veiligheid