Naar een effectievere inrichting van de schuldhulpverlening

08-09-2022

De schuldenproblematiek in Nederland is groot. Bijna één op de tien huishoudens worstelt met problematische schulden. Slechts een zesde van deze groep is in beeld bij de hulpverlening. Te veel huishoudens met problematische schulden zijn verstoken van hulp.

En dat is zorgelijk, want schuldenproblematiek heeft grote maatschappelijke gevolgen. Wie langdurig in geldstress leeft gaat vaak meer bij de dag leven, heeft vaker fysieke en mentale gezondheidsklachten, en functioneert slechter in het dagelijks leven en op de werkvloer.

Meer inzicht is nodig

Voor echte verbetering van de schuldhulpverlening is er meer inzicht nodig in de oorzaken van de knelpunten en in de noodzakelijke randvoorwaarden. In opdracht van de Tweede Kamer lichtte onze collega Bob van Waveren, samen met hoogleraar Nadja Jungmann en advocaat Arnoud Noordam, het stelsel van schuldhulpverlening door. Hoe kan de schuldhulpverlening effectiever worden ingericht?

Interessant artikel

Over dit onderzoek schreven Nadja en Bob onlangs een interessant artikel. Het volledige artikel is te vinden op de website van Sociaal Bestek.