drs. Bob van Waveren

Daar waar burgers in de problemen komen, is – althans volgens het boekje – de overheid in de buurt om te ondersteunen. Een passende overheidsdienstverlening is voor de burger van groot belang, maar de realisatie ervan is allerminst eenvoudig of vanzelfsprekend. In mijn onderzoeken kijk ik graag vanuit het burgerperspectief naar die overheidsdienstverlening. En hoe complex, belangrijk en intrigerend dat kan zijn, zie ik in het bijzonder in de werking van het ’vangnet van de sociale zekerheid’: de bijstand (Participatiewet).