Statushouders aan het werk via direct contact met werkgevers?

14-11-2017

Het vinden van een betaalde baan is voor statushouders geen gemakkelijke opgave. Met als gevolg dat een overgrote meerderheid van deze nieuwkomers afhankelijk is van een bijstandsuitkering. De gemeente Den Haag probeert hier iets aan te doen door een vroegtijdig en activerend beleid gericht op het vergroten van participatie van statushouders. Belangrijke instrumenten die de gemeente inzet zijn Matchmaking, Werkervaringsplaatsen en Vrijwilligerswerk.

Regioplan gaat de komende twee jaar onderzoeken in hoeverre deze instrumenten leiden tot veranderingen in houding, kennis en vaardigheden bij zowel statushouders als werkgevers. We kijken naar opbrengsten van de instrumenten in termen van vrijwilligerswerk en betaald werk. In het onderzoek wordt de aanpak beschreven, een beleidstheorie opgesteld over de werking van de instrumenten, verschillende betrokkenen bevraagd en data van de gemeente Den Haag en het CBS geanalyseerd. Het onderzoek start half november 2017 en heeft een looptijd van twee jaar.

Meer informatie?
Neem contact op met Miranda Witvliet.