Verbeterde subsidiesystematiek sociaal domein

16-07-2019

Naar een verantwoorde manier van werken en een werkbare wijze van verantwoorden in het sociaal domein.

Aanbod van Movisie en Regioplan

Movisie en Regioplan hebben de handen ineengeslagen en bieden gemeenten en maatschappelijke instellingen ondersteuning aan bij het verbeteren van de subsidiesystematiek in het sociaal domein.

Aanleiding om dit gezamenlijke aanbod te ontwikkelen was de constatering dat de jaarlijkse verantwoordingsinformatie van maatschappelijke instellingen niet of nauwelijks duidelijk maakte in hoeverre de activiteiten bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelen en er dus geen zicht is op een doelmatige en doeltreffende besteding van subsidiegelden in het sociaal domein. In samenwerking met de gemeente Haarlem én de maatschappelijke instellingen hebben Movisie en Regioplan samen  gewerkt aan een het opzetten en implementeren van een verbeterde subsidiesystematiek.

De verbeteringen hebben betrekken op alle stappen in de systematiek: de gemeentelijke uitvraag, de aanvraag van de instellingen en de verantwoordingsinformatie. De verbeterde systematiek leidt tot meer grip op effectiviteit en beperkt de administratieve lasten tot het noodzakelijke minimum.

Geïnteresseerd? Dan kunt u contact opnemen met Frank Kriek of Miranda Witvliet.