drs. Frank Kriek

Het sociaal domein vormt de rode draad in mijn professionele carrière: aandacht voor de zwakkeren in de samenleving motiveert en inspireert mij telkens weer. Ik werk voor departementen, gemeenten en rekenkamers met als doel het beleid in het brede sociaal domein te verbeteren. Dat doe ik door onderzoek uit te voeren, overheden te adviseren en beleid te ontwikkelen en te implementeren. Met mijn meer dan 30 jaar ervaring ben ik daar best bedreven in geworden.