Vermindert de gemeente Amsterdam de Airbnb-drukte?

02-05-2019

De impact van Amsterdams beleid op Airbnb is moeilijk inzichtelijk te maken. Hier presenteren wij eerste inzichten met behulp van open data.

De gemeente Amsterdam, specifiek wethouder Ivens (wonen), implementeert al enkele jaren beleid om overlast van particuliere vakantieverhuur te beperken. Om de impact van een onderdeel van dit beleid te zien toetsten we open data van Airbnb op het aantal nachten dat een woning beschikbaar wordt gesteld en verhuurd. De analyse die we hebben gedaan toont aan dat dit beleid deels haar doel bereikt. Het aantal beschikbare dagen van woningen daalt en het aantal verhuurde nachten ook. Deze effectanalyse maakt gebruik van open data en data-analysemethodes waardoor we gemakkelijk, snel en goedkoop deze inzichten kunnen verzorgen.

Amsterdams beleid

Het beleid omtrent particuliere vakantiehuur is in de afgelopen jaren drie keer aangescherpt. Ten eerste: in begin 2014 is de vakantiehuurperiode beperkt tot maximaal 60 dagen per jaar. Ten tweede: in oktober 2017 is een meldplicht ingevoerd met een bijbehorende boete van zesduizend euro. Ten derde: vanaf 1 januari 2019 is het aantal dagen beperkt tot maximaal 30 dagen per kalenderjaar (Gemeente Amsterdam). Daarom is het logisch effecten te zien na oktober 2017 en januari 2019. Dankzij publiek beschikbare webscrape-data van de Airbnb-website, insideairbnb is veel informatie gemakkelijk te gebruiken. Voor deze analyse gebruikten we gegevens van januari 2017 tot en met maart 2019. Als het beleid van Amsterdam werkt verwachten we twee effecten: huizen worden minder vaak beschikbaar gesteld en huizen worden minder vaak verhuurd na de beleidswijzigingen.

Beschikbaarheid woning daalt

Het aantal dagen dat een verhuurder zijn woning beschikbaar stelt, wordt gemeten. Dit is het aantal dagen in de komende 365 dagen dat de verhuurder zijn woning beschikbaar stelt. Verhuurders mogen hun woning meer dan 60 of 30 dagen beschikbaar stellen, maar niet meer dan deze aantallen daadwerkelijk verhuren. Figuur 1 laat zien dat 75 procent van de Airbnb-locaties na oktober 2017 (2017-10) maximaal 63 dagen per jaar beschikbaar is gesteld. Dit is een forse afname vergeleken met de periode hiervoor, waarin locaties zo’n 150 dagen per jaar beschikbaar waren. De invoering van een meldingsplicht vermindert de beschikbaarheid van Airbnb-locaties in Amsterdam. Het aantal dagen dat een locatie beschikbaar is daalt ook in februari 2019 (2019-2), maar ligt nog ver boven het maximum van 30 dagen. Het is aannemelijk dat, net zoals na oktober 2017, de trend omlaag doorzet.

Grafiek. Airbnb open data laat zien dat de beschikbaarheid van Airbnb daalt.

Geschat aantal verhuurdagen

Het beleid is niet gericht op het aantal dagen dat een locatie beschikbaar is, dat mag zelfs 365 dagen zijn, maar op het aantal dagen dat een locatie verhuurd wordt. Deze informatie is niet direct beschikbaar, maar er zijn methodes om tot een goede inschatting te komen. Hiervoor gebruiken we het ‘Occupancy Model’ waarmee met beoordelingen en minimaal aantal nachten per huurder het aantal boekingen wordt geschat. Deze schatting is het minimaal aantal verhuringen, omdat het aantal beoordelingen niet lager kan zijn dan het aantal huurders. Sterker nog, het is aannemelijk dat een derde van de huurders een beoordeling achterlaat. Met dit model is een inschatting gemaakt van het aantal verhuurde nachten per maand per gebruiker. Door dit cumulatief weer te geven, wordt inzichtelijk wanneer de Airbnb’ers gemiddeld aan het maximaal aantal nachten zitten. Figuur 2 laat een beduidend kleiner effect van het beleid zien. Ongeveer de helft van de verhuurders houdt zich de afgelopen jaren al aan de eis van maximaal 30 dagen vakantieverhuur. Het invoeren van de meldplicht heeft geen zichtbaar effect gehad op het aantal dagen dat locaties per jaar verhuurd worden.

Airbnb open data. Laat zien dat het aantal dagen bezet daalt.

Deze snelle beleidsscan laat de meerwaarde zien van publiek toegankelijke data om beleidsimpact inzichtelijk te maken. Tegelijk blijft verdiepend onderzoek nodig en gedetailleerdere data van Airbnb zelf.

Meer informatie over onze dataoplossingen?

Bent u benieuwd hoe deze inzichten zijn vergaard of heeft u een beleidsonderwerp waarover u meer wilt weten, lees meer over onze dataoplossingen of neem contact op met onze collega Anne.