Vmbo voorop: digitale centrale examens worden regulier

09-05-2019

Minister Slob staat positief tegenover het regulier maken van de digitale centrale examens in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo. Dit schrijft hij in een recente brief aan de Tweede Kamer.

In vergelijking met havo en vwo bestaat het vmbo nog niet zo lang in zijn huidige vorm. Centrale examinering in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo is van nog recenter datum. Rond 2002 werden de eerste centrale examens voor algemene vakken als Nederlands, Engels en wiskunde in het vmbo ingevoerd.

Sinds 2008 kunnen alle vmbo’s met een basisberoepsgerichte leerweg kiezen voor een digitale en flexibele vorm van afname van de examens in de algemene vakken. Vanaf 2012 geldt dat ook voor alle scholen met een kaderberoepsgerichte leerweg. Tot nu toe konden deze scholen ook kiezen voor een papieren afname, maar dat deden de afgelopen jaren nog maar enkele scholen.

Het project flexibele digitale examens geëvalueerd

Om zicht te krijgen op de consequenties van het volledig regulier maken van de flexibele digitale centrale examens in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo, hebben wij een evaluatie uitgevoerd. Die maakt duidelijk dat er op de scholen al bijna sprake is van één systeem: het flexibele digitale systeem. Die vorm heeft ook de voorkeur van de scholen: de voordelen wegen ruimschoots op tegen de nadelen. Een terugkeer naar enkel een papieren afname is in deze situatie niet logisch en wordt ook door een groot deel van het scholenveld als (zeer) onwenselijk gezien. De minister onderkent dit en heeft de Commissie van Toezicht en Examens opdracht gegeven verder te onderzoeken hoe het regulier maken van de digitale examens kan worden geïmplementeerd.

Meer informatie?

Het eindrapport van de evaluatie vindt u op de projectpagina. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bjørn Dekker.