Hoe houden we zicht op wie er deelneemt aan ons experiment of project? Hoe weten we of en wanneer deelnemers succesvol afronden? Hoe leggen we deelnemers een vragenlijst voor op een voor hen relevant moment als dit moment voor alle deelnemers anders is? En hoe zorgen we er voor dat onze registratie voldoet aan alle bepalingen van de AVG rond privacy? Om u bij dit soort vragen te helpen hebben we het online DEELNEMERSREGISTRATIESYSTEEM DRS® ontwikkeld. Het systeem is eenvoudig, goed beveiligd en kan volledig afgestemd worden op de registratie-eisen van elk project. Indien meerdere casemanagers actief zijn, dan kan ieder van hen separaat inloggen. Zij kunnen naar keuze elkaars deelnemers zien, of dit kan juist afgeschermd worden.

Het Regioplan DRS heeft zijn waarde in een groot aantal projecten bewezen. Eén daarvan is bijvoorbeeld een re-integratieproject in opdracht van Instituut GAK. Wij analyseren daarin de impact en de effectiviteit van zeventien verschillende re-integratieprojecten. Elk project registreert gemakkelijk en snel, via onze website, haar eigen deelnemers in DRS. Wanneer een deelnemer uitstroomt, worden de gegevens definitief. Deze blijven zichtbaar, maar kunnen niet meer worden aangepast.

Voor verdere informatie over DRS kunt u contact opnemen met Roel of Noor.