SCHULDEN

Problematische schulden kunnen het maatschappelijk participeren behoorlijk belemmeren en bijvoorbeeld succesvolle re-integratie in de weg staan. De effectiviteit van de minnelijke schuldhulpverlening schiet tekort. Mede om die reden is een wet in de maak die gemeenten de plicht oplegt deze zorg te bieden. Gemeenten zullen hierop moeten anticiperen en hun beleid aanpassen. De inbedding in de gemeentelijke organisatie is daarbij van groot belang. Regioplan doet onderzoek en adviseert gemeenten op dit gebied, bijvoorbeeld bij het doorlichten van re-integratiebeleid, maar ook bij het (her-)ontwerp van de integrale schuldhulpverlening in de gemeente.
KENNISGEBIEDEN BIJ DIT KERNWOORD (3)
Dit kernwoord valt onder de volgende kennisgebieden: