De Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) beschikbaar gesteld. Op deze pagina informeren wij u over de regeling. Overweegt u de regeling aan te vragen? Wij bieden ondersteuning bij het maken van een sectoranalyse, het opstellen van een activiteitenplan of het evalueren van activiteiten.

De Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden is bedoeld voor werknemers in verschillende sectoren.
De Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden is bedoeld voor werknemers in verschillende sectoren.

Met deze subsidieregeling ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in de duurzame inzetbaarheid. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk.

Het doel van de subsidie is:

  • Het duurzaam inzetbaar houden van werkenden
  • Het faciliteren van langer doorwerken
  • Het wegnemen van knelpunten bij het realiseren van regelingen die vrijgesteld zijn van RVU-heffing
  • Het introduceren van faciliteiten voor werkenden om zicht te krijgen in de effecten op het inkomen en pensioenuitkering bij het gebruik maken van diverse regelingen.

Sociale partners in sectoren kunnen in gezamenlijk overleg een subsidieaanvraag indienen. Als onderzoeksbureau bieden wij ondersteuning in de vorm van het uitvoeren van de sectoranalyse en de evaluatie van het gebruik van de subsidie.

Voorafgaand aan de subsidieaanvraag kan een sector een sectoranalyse en activiteitenplan laten maken. Hiervoor kan een forfaitaire vergoeding worden aangevraagd bij SZW. Op zoek naar een partner voor de uitvoering van deze sectoranalyse? Of kunt u ondersteuning gebruiken bij het maken van het activiteitenplan? Neem dan contact op met Hedwig Rossing.

Op de pagina van de Rijksoverheid Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden vindt u alle informatie over de subsidieregeling. Ook kunt u hier een aanvraag doen. De subsidieregeling start op 1 februari 2021 loopt tot en met 2025.

Ondersteuning bij MDIEU

Benieuwd wat wij voor uw sector kunnen betekenen? Neem dan contact op. We bieden ondersteuning bij het maken van de sectoranalyse, het opstellen van het activiteitenplan en het doen van onderzoek tijdens de gesubsidieerde activiteiten.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.