dr. Jos Mevissen

Mijn proefschrift (op het themaveld arbeidsmarkt) had als hoofdtitel ‘Interactie met beleid’. In deze op twee manieren te lezen titel zit mijn drijfveer sinds ik onderzoek doe: welke impact heeft beleid op het gedrag van mensen en organisaties en hoe kun je de interactie van mensen en organisaties verstandig optimaliseren? Deze drijfveer geldt niet alleen voor mijn onderzoek, maar ook voor het contact met opdrachtgevers, begeleidingscommissies en degenen die mijn advies vragen.