De meeste Nederlandse kinderopvangorganisaties hebben hun financiële administratie goed op orde, maar kleinere organisaties hebben soms moeite om te voldoen aan nieuwe wettelijke vereisten om maandelijks gegevens te verstrekken aan de Belastingdienst. Dat blijkt uit onderzoek dat Regioplan recent uitvoerde in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Uitgelicht

Onze klanten

Onze klanten komen zowel uit verschillende overheidsgeledingen als de private sector. We werken o.a. voor advies-, ondersteunings-, uitvoerings- en belangenorganisaties.

Onze partners

We combineren onze inhoudelijke beleidskennis vaak met de expertise van anderen.