Regioplan levert sinds 1984 onderzoek en advies ter ondersteuning van beleid en is daarmee een van de langst bestaande onafhankelijke specialisten op dit terrein. Regioplan werkt voor overheden, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en de Europese Unie. Wij leveren maatwerk op de belangrijkste kennisgebieden voor beleid en hanteren daarbij een interdisciplinaire aanpak en up-to-date onderzoekstechnieken.

Onze diensten

We leveren altijd maatwerk, maar in ons aanbod zijn drie typen te onderscheiden:

Onderzoek, Advies, Detachering

Onze kennisgebieden

Binnen Regioplan is het onderzoek en advies georganiseerd rond de volgende kennisgebieden:

Arbeid, Openbaar Bestuur, Migratie en integratie, Jeugd, Veiligheid, Zorg, Werk en inkomen, Wonen, Onderwijs, Wmo, Welzijn Nieuwe Stijl, Decentralisaties, Economic Impact Studies (EIS), Juridisch onderzoek

Sociaal Domein

In Regioplan Sociaal Domein hebben wij onze dienstverlening op gebied van de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Passend Onderwijs bijeengebracht. Vanuit het perspectief van de burger leveren wij maatwerk.

Onze Diensten, Onze Dossiers, Onze Mensen

Laatste nieuws


Meer nieuws...