Het meest innovatieve bureau voor beleidsondersteuning

De hoogte van de maandelijks te betalen eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) is mede afhankelijk van het inkomen, vermogen en het type ontvangen zorg. We zochten voor verschillende typen senioren huishoudens het verschil in eigen bijdrage en de gevolgen hiervan voor de bestedingsruimte uit.

Uitgelicht

Regioplan werkt samen

We combineren onze inhoudelijke beleidskennis vaak met de scherpe financiële beleidsanalyses van ons zusterbureau Cebeon.

Regioplan innoveert

We werken graag met innovatieve methoden omdat wij daarmee nieuwe of aanvullende data vinden, betere analyses doen en mooie beleidstools bouwen.

Regioplan verbindt

Ons online platform ‘Regioplan Verbindt’ voor contact, kennis delen, uitwisselen, samenwerken, leren en professionaliseren.