Het meest innovatieve bureau voor beleidsondersteuning

De afgelopen maanden hebben we, samen met SEO, de Wet gratis schoolboeken (WGS) geëvalueerd. De belangrijkste ontwikkeling die we zien is de voortschrijdende digitalisering van het voortgezet onderwijs. De digitalisering heeft een grote impact op de leermiddelenmarkt, maar ook in de klas.

Uitgelicht

Onze klanten

Onze klanten komen zowel uit verschillende overheidsgeledingen als de private sector. We werken o.a. voor advies-, ondersteunings-, uitvoerings- en belangenorganisaties.

Onze partners

We combineren onze inhoudelijke beleidskennis vaak met de expertise van anderen.