Het meest innovatieve bureau voor beleidsondersteuning

Vandaag is het de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Een dag waarop we extra aandacht hebben voor het signaleren, stoppen en voorkomen van ouderenmishandeling. Op 1 juli organiseren wij een KennisKamer Ouderenmishandeling die in het teken staat van het opstellen van een lokaal plan aanpak ouderenmishandeling.

Uitgelicht

Onze klanten

Onze klanten komen zowel uit verschillende overheidsgeledingen als de private sector. We werken o.a. voor advies-, ondersteunings-, uitvoerings- en belangenorganisaties.

Onze partners

We combineren onze inhoudelijke beleidskennis vaak met de expertise van anderen.