Van de 1.258 migranten die uitstroomden uit de pilot Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV), werd voor 18 procent een ‘bestendige oplossing’ gevonden. Dit blijkt uit de eindevaluatie van de pilot die we uitvoerden in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Uitgelicht

Onze klanten

Onze klanten komen zowel uit verschillende overheidsgeledingen als de private sector. We werken o.a. voor advies-, ondersteunings-, uitvoerings- en belangenorganisaties.

Onze partners

We combineren onze inhoudelijke beleidskennis vaak met de expertise van anderen.