Het meest innovatieve bureau voor beleidsondersteuning

Al voor langere periode is er sprake van personeelstekorten in de publieke sector, met alle gevolgen van dien. Deze tekorten zijn groter in de grote steden. Wij onderzochten de mogelijke rol van de woningmarkt in de (on)aantrekkelijkheid om als leerkracht, zorgmedewerker of politieagent te werken in Amsterdam.

Uitgelicht

Onze klanten

Onze klanten komen zowel uit verschillende overheidsgeledingen als de private sector. We werken o.a. voor advies-, ondersteunings-, uitvoerings- en belangenorganisaties.

Onze partners

We combineren onze inhoudelijke beleidskennis vaak met de expertise van anderen.