Het meest innovatieve bureau voor beleidsondersteuning

Vooruitlopend op de nieuwe inburgeringswet ontwikkelen gemeenten binnen pilots duale trajecten voor statushouders waarin zij parallel de taal leren en aan het werk gaan. Wij zullen deze pilot evalueren in opdracht van het ministerie van SZW.

Uitgelicht

Regioplan werkt samen

We combineren onze inhoudelijke beleidskennis vaak met de scherpe financiële beleidsanalyses van ons zusterbureau Cebeon.

Regioplan innoveert

We werken graag met innovatieve methoden omdat wij daarmee nieuwe of aanvullende data vinden, betere analyses doen en mooie beleidstools bouwen.

Regioplan verbindt

Ons online platform ‘Regioplan Verbindt’ voor contact, kennis delen, uitwisselen, samenwerken, leren en professionaliseren.