Het meest innovatieve bureau voor beleidsondersteuning

De app 8TING blijkt, in huidige vorm, niet effectief voor de schuldhulpverlening. Minder klanten dan verwacht gebruiken de app en er werden weinig effecten gevonden bij de gebruikers. Voor goede digitale hulpverlening is het noodzakelijk de gebruikers te betrekken in de ontwikkeling en voldoende tijd te nemen om te testen.

Uitgelicht

Onze klanten

Onze klanten komen zowel uit verschillende overheidsgeledingen als de private sector. We werken o.a. voor advies-, ondersteunings-, uitvoerings- en belangenorganisaties.

Onze partners

We combineren onze inhoudelijke beleidskennis vaak met de expertise van anderen.