Via een app een taxi bestellen, boodschappen en maaltijden laten bezorgen of tijdelijk personeel inhuren: online diensten niet meer weg te denken uit ons dagelijkse bestaan. Tegelijkertijd heerst er onduidelijkheid over de arbeidsrelatie van platformwerkers: wanneer zijn zij zelfstandige, en wanneer werknemer? We onderzochten hoe platformwerkers aankijken tegen hun eigen arbeidsrelatie en tegen toekomstige Europese regels die ervoor moeten zorgen dat ze bescherming krijgen die bij hun arbeidsrelatie past.

Uitgelicht

Onze klanten

Onze klanten komen zowel uit verschillende overheidsgeledingen als de private sector. We werken o.a. voor advies-, ondersteunings-, uitvoerings- en belangenorganisaties.

Onze partners

We combineren onze inhoudelijke beleidskennis vaak met de expertise van anderen.