drs. Juliëtte van Dijk

Bij Regioplan corrigeer en vertaal ik teksten over de meest uiteenlopende maatschappelijk relevante thema’s: van een vergelijkende EU-studie over integratiebeleid tot een woonwensenonderzoek in een kleine gemeente, van evaluaties van de decentralisaties in het sociaal domein tot economische impact analyses. Het is fijn om te werken op een plek waar zoveel expertise samenkomt.