dr. Rosanne Schaap

In mijn werk als onderzoeker wil ik graag bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van werk, participatie en sociale zekerheid. Thema’s die ik interessant vind zijn kwetsbare doelgroepen, duurzame inzetbaarheid, arbeidsmarktvraagstukken en re-integratie. Ik haal veel energie uit het doen van onderzoek met een gerichte toepassing voor de praktijk. Hierbij combineer ik graag kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, waarbij ik het belangrijk vind om inzichten vanuit verschillende invalshoeken samen te voegen.